NIEUWE
STROMEN

GMB Directieverslag 2021

In 2021 volgden we de stroming om te groeien. Groeien vanuit kracht, zoals de titel van ons strategisch ondernemingsplan beschrijft. We hebben acties uit het ondernemingsplan opgepakt en kansen en verbeteringen met elkaar gedeeld. Over het verloop van 2021 zijn we meer dan tevreden. Zowel in cijfers als in ontwikkeling liet GMB goede resultaten zien.

In een stroomversnelling door 2021

SAMEN OP REIS
Waterveiligheid & constructies
Bio energie
Riolerings technieken
Haven & industrie
Services
Cijfers
Waterkwaliteit & installaties

ZO GING HET
MET GMB

Nieuw toppunt

Voor het derde opeenvolgende jaar boekte GMB recordcijfers. De groei van GMB in zowel omzet als medewerkers wordt gedragen door alle clusters. Een gunstige ontwikkeling: de clusters staan er goed voor in hun markten en ook de vooruitzichten zijn uitstekend.

Kansrijke stromen

Twee zaken springen in het oog als we de groei onder de loep nemen. Als eerste de winst van leereffecten en herhaling. Doordat we projecten selecteren die goed bij ons passen zijn we vaker betrokken bij gelijksoortige opdrachten. Als tweede de toenemende synergie tussen clusters; met name tussen GMB Services, GMB Waterkwaliteit & installaties en GMB Haven & industrie. Het verzilveren van elkaars kennis en ervaring resulteert in nieuwe marktkansen en in beter doortimmerde en uitvoerbare plannen en projecten. Die synergie heeft ook een gunstig effect op de kostprijs. Samen met de omzet is het resultaat opvallend hoog. Dit schrijven we vooral toe aan de sterke projectbeheersing overall en het rendement op een aantal projecten in het bijzonder.

Stabiele ontwikkeling

GMB Services maakte opnieuw een ongekende groei door. Het cluster past haar multitechnische onderhoud nu ook toe op projecten van GMB Waterkwaliteit & installaties en is voorlopig niet uitgegroeid. GMB Rioleringstechnieken wist de knappe cijfers van vorig jaar te stabiliseren en concentreerde zich op het versterken van de interne organisatie. Bij GMB BioEnergie gingen de cijfers de goede kant op. Sterk stijgende kosten voor energie en afzet van biogranulaat zorgen voor turbulentie.

Waar de afgelopen jaren vooral in het teken stonden van de planstudies, ging GMB Waterveiligheid & constructies dit jaar naar buiten om te starten met twee grote dijkversterkingen. Daarnaast werd de dijkversterking in Vianen afgerond. Het cluster noteerde een hogere omzet dan vorig jaar, als opmaat naar meer.

De omzet van GMB Waterkwaliteit & installaties bleef achter op de verwachtingen. Helaas hebben wij door storende factoren op een van onze projecten een behoorlijke aanpassing moeten doen in de projectorganisatie. Dit heeft geresulteerd in een behoorlijke negatieve impact op het eindresultaat. De wetenschap dat dit cluster er ondertussen in slaagde andere projecten te beheersen en een goede werkvoorraad voor 2022 binnen te halen, stemt positief. GMB Haven & industrie tenslotte boekte een voorbeeldig jaar door een aantal grote windmolenprojecten en stevige opdrachten in de Rotterdamse haven. Hier is de uitdaging vooral om de verwachte terugloop in windmolenprojecten op tijd te compenseren.

195

Miljoen euro omzet

15,8

Miljoen euro winst