Samen op reis langs

Nieuwe stromen

  • 1Veiligheid
  • 2MVO
  • 3HRM
  • 4Circulariteit
  • 5Cijfers
  • 6Strategisch ondernemingsplan 2020-2025
  • 7Digitalisering
  • 8Vestigingen GMB

1 Veiligheid

IF-index

3,3

Veiligheidsmeldingen Zó Veilig app GMB totaal:

643

Veiligheidspluimen uitgereikt

12

Hercertificering Veiligheidsladder:

trede 3

2 MVO

Aanvragen fonds maatschappelijke ondersteuning:

32

3 HRM

Aantal medewerkers

504

26 Opleidingsplaatsen

23 Jubilarissen gehuldigd

Verdeling man-vrouw

461 mannen 43 vrouwen

Feitjes:

  • GMB Studiefonds opgericht
  • Opzet traineeprogramma voor starters

4 Circulari­teit

Aandeel fossielvrij in totale energieverbruik

42%

Fossielvrije eigen productie ten aanzien van totale elektriciteitsverbruik

23%

Absolute CO₂-uitstoot

6500 ton reductie t.o.v. 2020 52%

Certificering CO₂-prestatieladder

trede 5

Aantal fossielvrije voertuigen en machines

72 van 526

Aandeel fossielvrije leaseauto’s

20%

Fossielvrije innovaties in materieel

1Biogas aggregaat 1Volledig elektrische
26-tons rupsgraafmachine

5 Cijfers

Totale omzet x miljoen in euro's

Resultaat:

15,8 miljoen euro

Solvabiliteit

42,83%

Netto groepsresultaat

12 miljoen euro

6 STRATEGISCH ONDER­NEMINGSPLAN 2020-2025

Actiekaarten in 2021 gestart of afgerond:

Mensgericht ondernemen 7 (van 27) actiekaarten
Groeien uit kracht 18 (van 28) actiekaarten
Circulair werken 15 (van 30) actiekaarten
Slimmer werken 14 (van 26) actiekaarten
Digitaliseren 13 (van 32) actiekaarten

7 Digitalisering

Quick scan biodiversiteit; een app om op basis van een foto planten en dieren te identificeren. Zo kunnen bijvoorbeeld bedreigde diersoorten eenvoudig ontdekt worden. Onze ogen zijn natuurlijk de belangrijkste tool bij het verkennen van de ecologie en het herkennen van organismen. Deze app is daarbij een handig hulpmiddel.

GMB Services

Asset Management Control; De amc tool gebruiken we op rwzi Utrecht om diverse onderhoudssystemen te bundelen. De tool geeft ons inzicht in de prestatie van een bepaald object, bijvoorbeeld op het gebied van storingen of onderhoudsuren en -kosten. Zo monitoren we het presteren van de zuivering in het geheel en tot op componentniveau. Met dit inzicht kunnen we waar nodig verbeteren of optimaliseren tijdens het tien jaar durende onderhoud voor waterschap HDSR.

GMB Riolerings­technieken

Sewer cleaning solutions (SCS); een applicatie om rioolinspecties in te lezen en die informatie direct te delen met GMB’ers op het project. SCS werkt eenvoudig en zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen GMB’ers binnen en buiten.

GMB BioEnergie

Ultimo app; een app voor periodiek beheer en onderhoud van installaties door onze monteurs. Met Ultimo is allerlei belangrijke informatie -zoals handleidingen- altijd beschikbaar en kunnen monteurs bijzonderheden aan installaties melden. Storingen komen rechtstreeks bij de monteur binnen. Door periodieke onderhoudsmodellen te genereren, krijgt elke installatie op tijd onderhoud en kan de bedrijfszekerheid veiliggesteld worden. Met Ultimo bij de hand, werken we betrouwbaar en kunnen we snel met elkaar schakelen.

GMB Waterkwaliteit & Installaties

Virtual reality; een realistische situatie nabootsen in een gesimuleerde omgeving waar je met een speciale vr-bril middenin staat. Op een rwzi kunnen we zo vooraf een nieuw te bouwen onderdeel bekijken. Een slibontwateringsgebouw bijvoorbeeld; als deze virtueel al gebouwd is, is de ruimtelijke inpassing snel helder. Zo kunnen we op voorhand al veel inzichtelijk maken en daarop anticiperen. Dat inzicht is ook makkelijk in de beheerfase en biedt veel meerwaarde voor onszelf en onze opdrachtgevers.

GMB Waterveiligheid & constructies

Augmented reality; een module om de toekomstige situatie zichtbaar te maken door een digitaal beeld over de werkelijkheid te plaatsen. Bijvoorbeeld door op een dijkversterkingsproject een ontwerp te projecteren in de echte omgeving. Zo krijgen uitvoerders meer inzicht in het ontwerp en is er meer verbinding tussen ontwerpers en vaklieden. Ook kabels en leidingen kunnen zichtbaar gemaakt worden. Door deze verrijking met digitale informatie werken we efficiënt samen.

GMB Haven & industrie

Geografisch informatiesysteem; GIS maakt het mogelijk om data te beheren, analyseren en te delen met anderen. Wij zetten GIS in om kabels en leidingen te lokaliseren in havengebieden. Onze tekenaar maakt de tekeningen en de uitvoerder kan er buiten mee aan de slag. Bij windmolenprojecten is GIS een handig systeem om geografische data op de iPad te verzamelen en bundelen voor uitvoerders en voormannen. Dat noemen wij slimmer samenwerken.

“Digitale transitie gaat over meer dan technologie. Digitalisering is een prikkel om anders naar dingen te kijken. En om van daaruit slimmer met elkaar te werken.”

8 Vestigingen

Opheusden

Dalwagenseweg 51
4043 MT Opheusden

IJhorst

Poeleweg 11
7955 AB IJhorst

Heerjansdam

Industrieweg 15
2995 BE Heerjansdam

Tiel

Simon Stevinstraat 2a
4004 JV Tiel

KAMPEN

Dieselstraat 17
8263 AE Kampen

ZOETERMEER

Chroomstraat 91
2718 RT Zoetermeer

ZUTPHEN

Oostzeestraat 3b
7202 CM Zutphen

HEEMSKERK

De Trompet 2830
1967 DD Heemskerk