Vooruitblik

GMB wil van betekenis zijn. We willen onze klanten en de samenleving waarde bieden op de gebieden waarin we thuis zijn: hernieuwbare energie, schoonwater en de raakvlakken van land en water. Dit jaar werd nog eens onderschreven welke opgaven ons staan te wachten.

Klimaatadaptatie heeft niet alleen betrekking op de bescherming tegen hoog water. Het is ook van toepassing op ons drink- en afvalwater. Piekbuien hebben impact op de rioleringssystemen. Periodes van langdurige droogte kunnen de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater in de knel brengen. Deze scenario’s vragen om meer investeringen van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

De campagne tegen de klimaatverandering zal zich de komende jaren dan ook blijven aftekenen in onze werkpakketten. Dat is één kant van ons verhaal. De andere is dat we ons ook op eigen kracht blijven inspannen voor de volgende generaties. Dit kunnen we doen door gesloten grondstofkringlopen te hanteren, onze rol te pakken in de energietransitie en zoveel mogelijk te werken met een positieve milieu-impact. Belangrijke kansen voor de komende jaren, die ook een nadrukkelijke rol hebben in ons strategisch ondernemingsplan (SOP).

Op de bovengenoemde thema’s boekten we dit jaar goede voortgang. Ook op andere onderwerpen in ons SOP - denk aan digitaliseren en slimmer werken - zien we gezond enthousiasme en progressie. Mooi is ook dat dit bijna als een magneet lijkt te werken op de arbeidsmarkt: GMB trekt schijnbaar moeiteloos nieuwe krachten aan.

De uitdaging is nu vooral ook om focus te houden. We zijn gekomen waar we zijn door dicht bij onze waarden te blijven. En door hard te werken. Die stroom blijven we volgen. Ook in de nieuwe richtingen.