OP SCHEMA

BioEnergie

De cijfers

Alle vestigingen kenden een stabiele bedrijfsvoering met een goede productie. Het zorgde ervoor dat we de optimistische prognose overtroffen. We klommen naar een omzet van 30 miljoen euro, met - als gevolg van stijgende (energie)kosten - een stabiel resultaat.

Biologisch drogen 2.0

De afgelopen jaren sloegen we nieuwe wegen in. Daarop willen we nu vooral consolideren en de bloemen in de bermen plukken. Zo is biologisch drogen 2.0 een unieke slibverwerkingsmethode met belangrijke voordelen.

Doordat we de tunnels gaan vullen met lopende banden in plaats van shovels, verwerken we 15 procent meer slib bij aanzienlijk minder energie-, diesel- en houtverbruik. Voor waterschappen is de flexibiliteit enorm waardevol: biologisch drogen 2.0. leent zich voor meerdere gradaties aan invoer en output.

Vernieuwingen

Zutphen nam in 2021 de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie in gebruik: de biofilters, schoorsteen en oxidatieve wasser. Voorjaar 2022 verhogen we de nieuwe schoorsteen van 85 naar 125 meter. In Zutphen legden we bovendien een shovelwerkplaats aan, een parkeerplaats met laadpalen voor de medewerkers en veilige fietspaden over de werf.

Missie: duurzame balans

Tiel is onze proeftuin voor biologisch drogen 2.0. Na de geslaagde ontwikkeling maakten we opnieuw duurzame stappen door het verbruik van energie, hout en diesel te verlagen. De BIR in Lichtenvoorde draaide een stabiele productie. De vraag is hier vooral welke weg we gaan volgen: doorgaan met warmtekrachtkoppelingen of het biogas opwerken tot groen gas. Samen met onze ketenpartners zijn we actief op zoek naar de meest actuele technieken op het gebied van recyclen van fosfaat. We verwachten in 2022 de eerste praktijkproeven uit te voeren.

Stabiel vooruit

De Biologische Industriƫle Reststoffenverwerking (BIR) in Lichtenvoorde en Energiefabriek Venlo, die we met thermische drukhydrolyse exploiteren voor Waterschapsbedrijf Limburg, draaien stabiel en concentreren zich op optimalisatie van de processen.

30

Miljoen euro omzet

2021

  • Vernieuwing ingevoerd
  • Sterke propositie
  • Consolideren

Uitdagende vergezichten

We gaan vol energie en vertrouwen de toekomst in. Aan de voorkant is de slibaanvoer goed geregeld. Aan de achterkant vragen de stijgende en volatiele energieprijzen van ons proces onze aandacht. We blijven de kansen verkennen, ook naast biologisch drogen 2.0. Een paragraaf in onze nieuwe samenwerkingsafspraken met Waterschap Vallei en Veluwe is dat we samen optrekken in innovatie; een inspirerende ontwikkeling die navolging verdient!