ONGEKENDE
HOOGTE

Haven & Industrie

De cijfers

De cijfers klommen naar de overtreffende trap. Waar de omzet was geraamd op 37 miljoen, finishten we op 43 miljoen euro. Met een resultaat dat beduidend beter is dan de verwachtingen. De credits gaan vooral naar de windmolen projecten die goed verliepen en die samen met de projecten in de havens zorgden voor het behaalde resultaat.

Lerend vermogen

Grote werken zoals windmolenparken Zeewolde, de Plaet en Opwaarderen Windmolenparken Oosterscheldekering (OWO) verliepen volgens het boekje. We hebben onze ervaringen benut om ervan te leren en onze windmolensystemen zo universeel mogelijk te maken. Dit resulteert in een effici├źntere doorloop, minder faalkosten en meer focus op projectoptimalisatie. Met als extra bekroning de plus op klanttevredenheid, door de voorspel bare planning en kwaliteit.

In veilige haven

In de havens was 2021 evenwichtiger dan de voorgaande drukke jaren. Onze vaste haven ploeg draaide een goede omzet en voerde verschil lende typen projecten uit in de Waalhaven, het Botlek gebied en de Europoort. Onderhoud en reconstructies hadden de boven toon. Meerdere klanten in de havens concentreerden zich nog nadrukkelijker op de veiligheid van de werkomgeving. Ook wij dachten mee en konden bijdragen leveren.

Duurzaam en circulair

Onze duurzame ambities spiegelen zich onder meer af in mobiele aggregaten op zonne-energie; groene voedingsleveranciers op de vaak geïsoleerde locaties van de windmolenparken. In de havens kijken we hoe we de bouwplaats zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten, ook met de nieuwe duurzame keten. Circulariteit is in de havens ook vaak een praktische oefening: zo breken we bijvoorbeeld oude klinkers om te hergebruiken als puinfundering.

Projectfilm Windparken in Zeewolde

43

Miljoen euro omzet

Rustig vaarwater

De grote windmolenprojecten zitten in de eindfase. Door de uitspraak van de Raad van State over verplichte MER-procedures verwachten we voorlopig geen nieuwe projecten. In de havens zijn we in afwachting van een aantal aanbestedingen. Een bescheiden omzetverwachting van 20 miljoen euro lijkt hierdoor op zijn plaats.

  • Recordprestaties
  • Afbouw windmolens
  • Aandacht voor bemensing

2021

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering