VISIE VAN NU

Waterkwaliteit & installaties

De cijfers

We spanden ons ook in 2021 in op een mooi aantal uitdagende projecten met een meestal geslaagd verloop. Helaas hadden we ook te maken met een project met veel verstorende factoren. De omzet van 33 miljoen euro bleef mede daardoor onder de prognose. Dit werd ook veroorzaakt door uitlopende ontwerpfasen in bouwteams, waardoor de uitvoering die was voorzien doorschuift naar 2022. Al met al bleef ons resultaat onder prognose.

Volwassen samenwerking

Over het algemeen zien we dat projecten stabieler verlopen. Daar waar het niet goed gaat, komen de problemen op tafel en wordt er ingegrepen. Dit schrijven we ook toe aan de cultuur binnen de cluster dat steeds meer volwassen stappen maakt. Medewerkers durven zich vaker kwetsbaar op te stellen en zich uit te spreken over nalatigheden of fouten die ze signaleren.

De keten sluiten

Vanuit de strategie ‘Groeien uit kracht’ zetten we eerst in op slimmer werken. Immers: wie slimmer werkt, kan beter groeien. Zo maakten we bijvoorbeeld nauwsluitende afspraken met Royal Haskoning DHV, onze partner in digital design, over de manier waarop zij ons hun definitief ontwerp aanleveren. Hierdoor kunnen we het definitief ontwerp probleemloos omzetten in een uitvoeringsontwerp en dat betrouwbaar afprijzen, zonder mutaties achteraf.

Digitalisering

De samenwerking met GMB Services begint zich steeds steviger te zetten. Onze expertises in ontwerp, realisatie en asset management vullen elkaar goed aan. Digitalisering versterkt deze verbinding. We gaan onder meer op projecten werken vanuit één gezamenlijk BIM-model. Ook op andere vlakken bewijst digitalisering zijn waarde. Ons virtuele 3D model van hun nieuwe waterpompstation biedt Waterschap Brabantse Delta een realistisch toekomstbeeld via virtual reality. Beheer en onderhoud worden straks mogelijk aangestuurd via een digital twin.

33

Miljoen euro omzet

Veelbelovende perspectieven

Goed werk betaalt zich uit: na de renovatie van pompstation Andijk gunde PWN ons (samen met Nijhuis) de bouw van het nieuwe pompstation. Samen met andere tenders, lopende projecten en raamovereenkomsten zorgt dit ook op langere termijn voor een goed gevulde orderportefeuille. Voor 2022 verwachten we een omzet van 37 miljoen euro.

  • Ketenkracht
  • Erkende expertise
  • Medewerkers aantrekken

2021