Circulariteit

GMB heeft zich als doel gesteld om in 2030 volledig circulair te werken. Dat kunnen we niet alleen: we zetten hier samen op in met onze opdrachtgevers, ketenpartners en de sector. Onze doelstelling vraagt om een integrale visie en aanpak. Daarom kent onze circulaire strategie drie thema’s:

  1. volledig werken in gesloten grondstofkringlopen,
  2. fossielvrij en minimaal energieverbruik binnen de GMB-organisatie,
  3. positieve impact van onze werkzaamheden op het milieu.

Emissieloos Netwerk Infra (ENI)

Het ENI wil de inzet van emissieloos zwaar bouwmaterieel tegen aanvaardbare kosten al in 2026 mogelijk maken. We ontmoeten veel supporters. Een mooi resultaat is de succesvolle gezamenlijke inkoopactie voor Zero Emission bouwmachines: twee typen shovels, een rupskraan, een bandenkraan en een tractor. We bewijzen fabrikanten dat dit een kansrijke markt is. Het ENI heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend en baanbrekend initiatief dat betrokken wordt door alle belangrijke gremia: van Rijkswaterstaat tot brancheorganisaties.

Vitens granaatzand kringloop

Op de Sallandse Heuvelrug heeft drinkwaterbedrijf Vitens twee productielocaties op 15 kilometer van elkaar. Op de ene locatie voegen zij kalk toe aan het water, op de andere wordt kalk verwijderd. Daar zet de kalk zich af op granaatzand dat wordt aangevoerd uit NieuwZeeland. Het met kalk verdikte zand werd altijd afgevoerd. GMB Services kwam met het idee om het kalkhoudende zand in de locatie met te weinig kalk toe te passen. Daar spoelt het kalk langzaam af. Als het zand weer schoon is, wordt het gezeefd en teruggebracht naar de eerste locatie. Het resultaat is een gesloten kringloop met een aanmerkelijke kostenbesparing.

Duurzame bouwplaats

Een duurzame bouwplaats is ecologisch goed ingepast in de omgeving en faciliteert het sluiten van materiaalkringlopen. Daarvoor hebben we een leidraad opgesteld die ook handvatten biedt voor gedrag en communicatie.

Daarnaast werken we ook aan het fossielvrij maken van de bouwplaats. Een succesverhaal daarin is het gebruik van biogas uit de slibvergisting van rioolwaterzuivering Renkum van Waterschap Vallei en Veluwe. Gashouders vangt het biogas op dat de rwzi niet zelf nodig heeft. In een vulstation zetten zij het biogas om naar een zero impact brandstof. Wij gebruiken die voor ons biogasaggregaat op de bouwplaats. Hiermee wekken we stroom op voor de energievraag op de bouwplaats zoals het laden van elektrisch materieel.

Elektrische graafmachine

In het najaar namen we onze eerste volledig elektrisch aangedreven rupsgraafmachine in gebruik. De emissieloze en fluisterstille machine is acht uur onafgebroken inzetbaar op één acculading.

Groen zonder CO₂

Begin 2021 bezegelden we voor heel GMB een contract voor groene stroom. We stoten geen CO₂ meer uit vanuit elektriciteitsopwekking. Daarnaast breiden we onze eigen opwekking door zonnepanelen steeds verder uit. Ruim 20 procent van onze stroombehoefte dekken we nu door eigen opwekking. Op het circulaire dashboard dat we in 2021 introduceerden, kunnen de clusters hun prestaties tot in detail monitoren en analyseren.

Elektrische kraan GMB

Legoblokken van restbeton