DATA DRIVEN
AAN DE LEIDING

Riolerings
Technieken

De cijfers

In de eerste helft van het jaar stremde corona veel afspraken voor opdrachten. Daarnaast werd onze relining opgehouden door problemen bij de leverancier. Toch bleven we dankzij onder meer de raamcontracten goed aan het werk. We ronden het jaar af met een omzet van 33 miljoen euro en een prima resultaat.

Zoetermeer

De vestiging in Zoetermeer - het voormalige Insituform - werd ook administratief opgelijnd met GMB Rioleringstechnieken. De collega’s voelen zich bij ons thuis en maken zich met steeds meer plezier onze manier van werken eigen. Naast de naaldvilttechniek past Zoetermeer ook vaker de glasvezeltechniek toe. Meegaand in de groeistroom verhuist Zoetermeer in 2023 naar de nieuwe vestiging in Berkel en Rodenrijs.

Zorg voor Elkaar

GMB Rioleringstechnieken groeit snel. Het is belangrijk dat we dit goed aankunnen, kwaliteit blijven leveren en niet te vergeten: veilig werken. 2021 werd daarom benoemd tot veiligheidsjaar. Onder de noemer Zorg voor Elkaar volgden alle medewerkers workshops over veiligheid, werkprocessen en techniek. De trainingen lopen door in 2022.

Digitalisering

Alle informatie putten uit één bron verheldert processen en vermindert fouten. Die gedachte staat aan de basis van de vergaande digitali sering die we in het afgelopen jaar doorvoerden. Digitale systemen werden geïntegreerd: van ontwerp, calculatie en werkvoorbereiding tot en met uitvoering en oplevering. Naast de mensen achter de bureaus leren ook onze vaklieden hier goed mee omgaan. Opdrachtgevers kunnen straks 24/7 meekijken in de cloud.

33

Miljoen euro omzet

2021

  • Het totaal digitaal
  • Veiligheid/kwaliteit
  • Focus op teamsterkte

Nieuwbouw duurzame vestiging

We dienden de bouwaanvraag in voor nieuwbouw van een vestiging in Berkel en Rodenrijs, met een hoog duurzaamheids niveau. Van hieruit kunnen we de riolerings werken in het westen nog beter bedienen. Naast het werk uit raamcontracten liggen er goede projecten in het verschiet, waardoor we de omzet voor volgend jaar voorzichtig ramen op 32 miljoen euro.