Van de raad van commissarissen

BEHEERST VOORUIT

Frank Koote (voorzitter) | Kees Wielaart | Daan Sperling

In een samenleving die innovatie omarmt als antwoord op stevige uitdagingen, is het ook zaak om regelmatig even af te remmen. Meebewegen met nieuwe stromen, maar er intussen ook voor waken dat je de koers blijft volgen die je hebt uitgezet. Focus houden op doelen die je wilt bereiken.

Kort en bondig is dit, aansluitend op het thema ‘nieuwe stromen’, het gezicht van 2021 door de bril van de commissarissen. In 2020 presenteerde GMB haar strategisch ondernemingsplan tot 2025. Medewerkers en directie verdienen een groot compliment voor de manier waarop zij de strategie hebben vertaald naar thema’s, doelen en actiekaarten. Met vervolgens rapportages waaruit lering wordt getrokken voor het vervolg van de reis.

GMB kende een uitstekend jaar met recordcijfers in zowel omzet als resultaat. Risico- en projectbeheersing zijn inmiddels goed verankerd in de selectie, ontwerpfase en uitvoeringsfase van de projecten. Vooral nu hierdoor de routine kan binnensluipen blijft waakzaamheid geboden. In de commissarissenvergaderingen was het thema ‘beheersing’ telkens een agenda punt. Proactief risicomanagement is de essentie van grote civiele aannemers zoals GMB.

Een andere is veiligheid. Essentieel voor elke organisatie; voor GMB, dat een mensgerichte onderneming wil zijn, een onvoorwaardelijke eigenschap. Het is mooi om te zien welke resultaten dit oplevert. Veiligheidsbewustzijn is al jaren een groot thema binnen GMB. Het programma Zó Veilig keert terug in alle processen en systemen. Het effect van dit jarenlange beleid is dat veiligheid zich heeft ontwikkeld tot een echte waarde van GMB. Het onderstreept het belang dat GMB toekent aan integrale beheersing.